โอกาสสำหรับ HR ในวิกฤตโรคโควิด 19

มีคนบอกว่าในทุกวิกฤตจะมีโอกาส…

ในช่วงที่ปัจจัยลบต่างๆ ทั้งปัญหาฝุ่น PM2.5 หรือโรคโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบกับภาพเศรษฐกิจระดับโลก ยอดนักท่องเที่ยวลด ยอดขายตก ลงมาถึงเรื่องใกล้ตัวอย่างการหาซื้อหน้ากาก หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ คนที่ทำงานสาย HR มองเห็นโอกาสอะไรในวิกฤตนี้บ้าง?

นอกเหนือจากความเหนื่อยของทีม HR ที่ต้องคอยตามสถานการณ์ ปรับแผนรับมือกับสถานการณ์ เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน โดยธุรกิจไม่สะดุด ไปจนถึงตามหาซื้อหน้ากาก หรือเจลล้างมือมาแจก เตรียมแผนปรับวิธีการทำงาน ในกรณีที่ออร์เดอร์ หรือลูกค้าหายไปอย่างไม่ทันตั้งตัว ผมเห็นโอกาส

โอกาสที่จะโน้มน้าวผู้บริหารและพนักงานในองค์กรให้เห็นความสำคัญของการสร้าง Agile Business Culture

ที่ผ่านเราหลายคนยังนึกว่าการที่องค์กรปรับตัวเร็วเป็นเรื่องที่ไกลตัว ทำได้ก็ดี Nice to have

วิกฤตนี้ทำให้คนเข้าใจจริงๆ ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความอยู่รอดขององค์กร ไม่ใช่เรื่องของการทำเพื่อเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมอีกต่อไป

ในช่วงสถานการณ์แบบนี้ HR สามารถนำผู้บริหารตระหนัก และสร้าง agile culture ได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น

  • พยายามเข้าใจ (Empathy) ลูกค้า และพนักงานอย่างแท้จริง ถึงสถานการณ์ และผลกระทบต่างๆ เพื่อใช้ในการวางแผน และออกแบบทางออกที่จะลดผลกระทบกับธุรกิจ
  • ทลาย Silo ระหว่างแผนก สร้างความร่วมมือเพื่อหาความคิดที่ดีที่สุด เพื่อสร้างวิธีแก้ปัญหาผ่านการ empower พนักงาน
  • เตรียมระบบในการทำงานนอกสถานที่ ซึ่งไม่ได้มีแค่ notebook และ communication tool ต่างๆ แต่รวมถึงผังอำนาจการตัดสินใจที่อาจต้องทบทวนเพื่อให้การตัดสินใจเกิดได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาหน้างานอย่างรวดเร็ว
  • การเตรียมพร้อมและเปิดใจสำหรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สำหรับทุกคนในองค์กร เพราะนี่ไม่การซ้อม และเราก็ยังไม่รู้ว่าวิกฤตนี้จะส่งผลไปอีกนาน และรุนแรงแค่ไหน การเตรียมใจให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน เพื่อยังคงธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนควรเตรียมใจ และเตรียมตัวให้พร้อม

ถ้า HR มองเห็นโอกาสในวิกฤตรอบนี้ และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กร ไม่เพียงผู้บริหาร และพนักงานจะเชื่อมั่น และเห็นคุณค่าของ HR มากขึ้น แต่คุณจะได้อยู่ในอยู่ในบทบาทที่มีความสำคัญทางกลยุทธ์ขององค์กร ที่จะยิ่งช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรในฐานะ Business Partner อย่างแท้จริง

Please note: I reserve the right to delete comments that are offensive or off-topic.