โอกาสสำหรับ HR ในวิกฤตโรคโควิด 19

HR / 6 March 2020 / 64

มีคนบอกว่าในทุกวิกฤตจะมีโอกาส…

ในช่วงที่ปัจจัยลบต่างๆ ทั้งปัญหาฝุ่น PM2.5 หรือโรคโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบกับภาพเศรษฐกิจระดับโลก ยอดนักท่องเที่ยวลด ยอดขายตก ลงมาถึงเรื่องใกล้ตัวอย่างการหาซื้อหน้ากาก หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ คนที่ทำงานสาย HR มองเห็นโอกาสอะไรในวิกฤตนี้บ้าง?

นอกเหนือจากความเหนื่อยของทีม HR ที่ต้องคอยตามสถานการณ์ ปรับแผนรับมือกับสถานการณ์ เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน โดยธุรกิจไม่สะดุด ไปจนถึงตามหาซื้อหน้ากาก หรือเจลล้างมือมาแจก เตรียมแผนปรับวิธีการทำงาน ในกรณีที่ออร์เดอร์ หรือลูกค้าหายไปอย่างไม่ทันตั้งตัว ผมเห็นโอกาส

โอกาสที่จะโน้มน้าวผู้บริหารและพนักงานในองค์กรให้เห็นความสำคัญของการสร้าง Agile Business Culture

ที่ผ่านเราหลายคนยังนึกว่าการที่องค์กรปรับตัวเร็วเป็นเรื่องที่ไกลตัว ทำได้ก็ดี Nice to have

วิกฤตนี้ทำให้คนเข้าใจจริงๆ ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความอยู่รอดขององค์กร ไม่ใช่เรื่องของการทำเพื่อเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมอีกต่อไป

ในช่วงสถานการณ์แบบนี้ HR สามารถนำผู้บริหารตระหนัก และสร้าง agile culture ได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น

  • พยายามเข้าใจ (Empathy) ลูกค้า และพนักงานอย่างแท้จริง ถึงสถานการณ์ และผลกระทบต่างๆ เพื่อใช้ในการวางแผน และออกแบบทางออกที่จะลดผลกระทบกับธุรกิจ
  • ทลาย Silo ระหว่างแผนก สร้างความร่วมมือเพื่อหาความคิดที่ดีที่สุด เพื่อสร้างวิธีแก้ปัญหาผ่านการ empower พนักงาน
  • เตรียมระบบในการทำงานนอกสถานที่ ซึ่งไม่ได้มีแค่ notebook และ communication tool ต่างๆ แต่รวมถึงผังอำนาจการตัดสินใจที่อาจต้องทบทวนเพื่อให้การตัดสินใจเกิดได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาหน้างานอย่างรวดเร็ว
  • การเตรียมพร้อมและเปิดใจสำหรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สำหรับทุกคนในองค์กร เพราะนี่ไม่การซ้อม และเราก็ยังไม่รู้ว่าวิกฤตนี้จะส่งผลไปอีกนาน และรุนแรงแค่ไหน การเตรียมใจให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน เพื่อยังคงธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนควรเตรียมใจ และเตรียมตัวให้พร้อม

ถ้า HR มองเห็นโอกาสในวิกฤตรอบนี้ และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กร ไม่เพียงผู้บริหาร และพนักงานจะเชื่อมั่น และเห็นคุณค่าของ HR มากขึ้น แต่คุณจะได้อยู่ในอยู่ในบทบาทที่มีความสำคัญทางกลยุทธ์ขององค์กร ที่จะยิ่งช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรในฐานะ Business Partner อย่างแท้จริง