[คุยแบบชัชๆ] #001: อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล

ทักษะนวัตกร | TED Talks | คำแนะนำสำหรับคนหา passion!

inteview cover pic_001

เพื่อเป็นการขอบคุณผู้อ่านที่สนใจติดตาม blog เล็กๆของผม ผมก็พยายามหาวิธีขอบคุณด้วยการเพิ่มคุณค่าแบบต่างๆให้กับ blog นี้ ตอนนี้ในหัวมีหลายเรื่องอย่างที่อยากทำ หนึ่งในนั้นคือการเปิดช่วงใหม่ [คุยแบบชัชๆ] ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์คนที่น่าสนใจจากสายอาชีพต่างๆ โดยเน้นนำเสนอมุมมอง และเทคนิคการประยุกต์ใช้กับการทำงานของหนุ่มสาวยุคใหม่ เหมือนการเรียนลัดจากประสบการณ์ตรง

สำหรับแขกรับเชิญคนแรก อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล ซึ่งแม้จะเป็นอาจารย์ที่คณะวิศวะที่ผมเรียน แต่ผมกลับรู้จักอาจารย์ครั้งแรกจากเรื่องการฝึกโยนลูกบอล 3 ลูก (juggling) ซึ่งดูแปลกตาสำหรับอาจารย์สอนภาควิศวะคอมพิวเตอร์

อ่านแล้วมีคำแนะนำ ติชม เพื่อพัฒนาตอนต่อๆไปให้ดีขึ้น เชิญที่ comment ด้านล่าง ขอบคุณครับ 

_____________________________________________________________________________

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ความหมายของนวัตกรรมที่ไม่จำกัดอยู่แค่นักวิจัย
  • 5 ทักษะของนวัตกร และวิธีการประยุกต์ใช้
  • 3 เทคนิคการนำเสนอจาก TED Talk 
  • ทำอย่างไรถ้าหา passion ในการทำงานไม่เจอ

_____________________________________________________________________________