4 ทักษะที่ควรเรียนรู้เพื่อประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21

From all around / 16 September 2018 / 147

ในโลกที่เทคโนโลยี และองค์ความรู้ต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว Half-life ของสิ่งที่เราเรียนในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยสั้นลงจนแทบจะใช้ไม่ได้เมื่อเข้าสู่โลกการทำงาน

ถามว่า

ทักษะอะไรที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในโลกปัจจุบัน หรืออนาคตอันใกล้นี้?

ถ้ามองสิ่งที่โรงเรียนสอน โดยเฉพาะในเมืองไทย เรายังเห็นว่าการศึกษาส่วนใหญ่ยังให้ความสำคัญกับการ’ป้อน’ความรู้ หรือข้อมูล ที่ปัจจุบันหาได้เพียงไม่กี่ ‘คลิ๊ก’ บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีโอกาสล้าสมัยได้เร็วที่สุด มากกว่าทักษะที่ช่วยในการพัฒนาเพื่อการทำงานต่อในอนาคต

ผมอ่านเจอคำตอบเรื่องนี้จากส่วนหนึ่งของบทความ What Kids Need to Learn to Succeed in 2050 ซึ่งกล่าวถึง 4 ทักษะ (the four Cs) ซึ่งแนะนำโดย Partnership for 21st Century Learning, P21 ว่าคือ

1. Critical thinking

ความคิดเชิงวิพากษ์ – ในยุคที่ข้อมูลมีมากจนสำลัก การคิด วิเคราะห์ และแยกแยกข้อมูลที่จริง และเท็จ ด้วยตรรกะที่ดี จะช่วยให้เรามีหลักในการเสพข้อมูลได้อย่างมีสติ แต่ต่อยอดทางความคิดของเราได้

2. Communication

การสื่อสาร – แม้ปัจจุบันจะมีช่องทางการสื่อสารมากมายที่ช่วยอำนวยความสะดวก แต่น้อยคนที่จะสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นผ่านตัวอักษร หรือการพูดคุยกัน

3. Collaboration

การทำงานร่วมกับคนอื่น – เพราะการทำงานร่วมกับคนอื่นให้ผลออกมาดีเป็นศาสตร์และศิลป์ที่จำเป็นในการทำงาน และต้องมีทัศนคติของ “พวกเรา” มากกว่า “ฉัน”

4. Creativity

ความคิดสร้างสรรค์ – เป็น ‘ทักษะ’ ซึ่งแปลว่าสามารถเรียนรู้ได้ เช่นเดียวกับทักษะอื่น ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเปิดใจพัฒนาทักษะนี้หรือไม่

จะสังเกตว่าทั้ง 4 ทักษะนี้จะเน้นทักษะพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพราะเป็นพื้นฐานในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสื่อสาร ร่วมมือกับคนอื่นสร้างผลงานออกมาโดยไม่ยึดติดกับเทคโนโลยี หรือทักษะเฉพาะทาง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ใหม่ตลอดเวลา

ลองประเมินตัวเองดูนะครับ ว่าคุณมีความพร้อมใน 4 ทักษะนี้มากน้อยเพียงใด


ถ้าชอบบทความนี้ คุณอาจจะสนใจ Monday’s Spark with Chutchapol.com ซึ่งผมคัดไอเดียเจ๋งๆ คำถามโดนๆ มาช่วยกระตุ้นพลังการทำงานทุกเช้าวันจันทร์

Click Here to Subscribe