การเรียนรู้ในโลกยุคดิจิตอล

From all around / 5 October 2016 / 128

ผมอ่านเจอ infographic จากรายงานของ Bersin by Deloitte มีข้อมูลน่าสนใจ และเป็นประโยชน์กับทั้งสำหรับผู้เรียน และผู้สอนในยุคปัจจุบัน เลยเก็บมาฝากกันครับ

Interesting Facts:

 • ในยุคดิจิตอล ข้อมูลมากมายมหาศาลทุกช่องทางส่งผลให้
  • ถูกรบกวนตลอด ไม่มีสมาธิ (Distracted)
   • หยิบมือถือขึ้นมาดูชั่วโมงละ 9 ครั้ง
   • ถูกสารพัด Website, App, VDO clip ดึงความสนใจทั้งวัน
   • ถูกรบกวน ขัดจังหวะทุก 5 นาที จาก work application หรือ collabolation tool ต่าง ๆ
  • ไม่มีความอดทน (Impatient)
   • คนส่วนใหญ่ไม่ทนดู VDO clip ยาวกว่า 4 นาที
   • ถ้าเนื้อหาไม่โดนใน 5-10 วินาทีแรก ก็จะไม่สนใจเนื้อหาหลังจากนั้น
  • สำลักข้อมูล (Overwhelmed)
   • 41% ของเวลาทำงานใช้ไปกับสิ่งที่ทำให้ตัวเองรู้สึกดี แต่งานไม่เดิน
   • 2 ใน 3 ของพนักงานบ่นว่าไม่มีเวลาทำงาน
 • ทั้งที่ทุกคนรู้ว่าเราต้องพัฒนาตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อไม่ถูกหุ่นยนต์แย่งงาน แต่โดยเฉลี่ย พนักงานใช้เวลาเพียง 1% ไปกับการอบรมและพัฒนาตัวเองเท่านั้น!
 • Half-life ของทักษะการทำงานปัจจุบันส่วนใหญ่เหลือเพียง 2.5-5 ปี
 • 80% ของการเรียนรู้มาจากประสบการณ์ทำงาน โดยเรียนรู้ได้จากเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน

What does it mean for the learner?

 • ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองมากขึ้น
 • เลือกรับสื่อ และการใช้เวลากับกิจกรรมที่ดูดเวลาไปโดยไม่รู้ตัว
 • ลดการทำหลายอย่างพร้อมกัน (Multi-tasking)
 • เรียนรู้เพิ่มเติมจากเพื่อนร่วมงานด้วยการถาม และแบ่งปันความรู้

What does it mean for the trainer?

 • จำเป็นต้องปรับรูปแบบของเนื้อหาให้เข้ากับความต้องการของพนักงาน, ธุรกิจ, และสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนไป
  • On-demand Content
 • เนื้อหาต้องนำไปใช้แก้ปัญหา หรือพัฒนาการทำงานได้ทันที ไม่ใช่มีแต่ทฤษฏี
 • วิธีการสอนต้องดึงดูดน่าสนใจ

สุดท้ายผมเชื่อว่าการเรียนรู้ต้องปรับกันทั้งสองฝ่าย ผู้เรียนรู้ว่าสมาธิเราสั้นลง มีสิ่งต่าง ๆ มารบกวนตลอดวันก็ต้องปรับพฤติกรรมตัวเอง หรือสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยกับการเรียนรู้มากขึ้น เพราะสุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์ก็คือตัวเราเอง

เช่นเดียวกับคนที่มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ต้องพิจารณาตั้งแต่การออกแบบเนื้อหา วิธีการ และรูปแบบการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพกับคนเรียนสูงสุด

ถ้ามีข้อสังเกตหรือความเห็นเพิ่มเติมก็มาร่วมแบ่งปันกันได้นะครับ


ถ้าชอบบทความนี้ คุณอาจจะสนใจ Monday’s Spark with Chutchapol.com ซึ่งผมคัดไอเดียเจ๋งๆ คำถามสั้นๆ ที่จะช่วยกระตุ้นพลังในการทำงานทุกเช้าวันจันทร์

Click Here to Subscribe