โครงการ กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน2 จ.พังงา‏

From all around / 24 May 2009 / 686

ฝากประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครดีๆจากพี่นุ้งนิ้ง ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคม

โดยเริ่มจากกลุ่มคนเล็กๆที่คิดเหมือนกัน แล้วก็ติดต่อ จัดโครงการเอง โดยไม่จำเป็นต้องรอหาเงินสนับสนุนจากข้างนอก

ผมได้มีโอกาสไปร่วมค่ายสร้างบ้านดินที่ระยองเมื่อเกือบ 2 ปีที่แล้ว แล้วรู้สึกประทับใจมาก

เพราะเป็นกลุ่มเล็กๆที่มีจุดร่วมเหมือนกันในการอยากทำอะไรดีๆให้สังคมเท่าที่จะทำได้ และยังรู้สึกได้ถึงมิตรภาพ และความจริงใจของผู้จัดและเพื่อนๆที่ไป

เมื่อพี่นุ้งนิ้งบอกว่าจะมีการจัดกิจกรรมดีๆอีกเลยอยากบอกให้เพื่อนๆได้ทราบด้วย

ถ้าสนใจก็ติดต่อพี่นุ้งนิ้งได้ตามรายละเอียดด้านล่างนะครับ

ชัช

_________________________________________________________

โครงการ กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน ๒

ตอน คบเด็กชายเล

กล้วยไม้ออกดอกช้า           ฉันท์ใด

การศึกษาเป็นไป                                 ฉันท์นั้น

แต่ออกดอกคราใด                               งามเด่น

การสั่งสอนปลูกปั้น                            เสร็จแล้ว แสนงาม

ม.ล.ปิ่น  มาลากุล

เจ้าของโครงการ                  กลุ่มอาสาอิสระ

ระยะเวลาโครงการ             วันที่ ๓ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒

สถานที่                                  โรงเรียนอ่าวพ้อและโรงเรียนอ่าวมะม่วง

ตำบลพุใน อำเภอเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา

“ การออม ” รวมถึงวัฒนธรรมและวิถีชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการออม คือยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เด็กเติบโตบนกระแสบริโภคนิยม ความฟุ้งเฟ้อที่เพิ่มขึ้นกำลังสวนทางกับความเป็นจริง การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจึงเริ่มต้นที่ “การยอมรับในสิ่งที่ตนเองมี แล้วจึงเริ่มพัฒนาจากจุดนั้น”  บทสรุปและข้อคิดมากมาย บอกถึงการเริ่มต้นจากตนเอง สร้างความเข้าใจ สร้างจิตสำนึก ยอมรับความจริง  กล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา และสามารถเชื่อมโยงสู่ชีวิตประจำวัน ที่สำคัญคือการลงมือปฏิบัติให้เกิดผล “ การออม ” จึงเป็นที่มาของโครงการ “ กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน๒ ตอน คบเด็กชายเล ” ที่เกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่าง กลุ่มอาสาอิสระ กับโรงเรียนอ่าวพ้อและโรงเรียนอ่าวมะม่วง  ตำบลพุใน อำเภอเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา
ลักษณะกิจกรรม
กิจกรรมเพิ่มทักษะการรู้รู้ของน้องๆโดยผ่านขบวนการกิจกรรมที่อาสาร่วมกันทำเพื่อน้องในถิ่นไกล และเพื่อปลูกฝังรักการเรียนให้กับเด็กๆในชนบท อีกทั้งตัวอาสาได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ชนบท  และส่งเสริมกระบวนการกลุ่มสร้างสำนึกเรื่องงานอาสาสมัครและเผยแพร่แนวคิดการทำงานอาสาสมัคร

สถานที่
โรงเรียนอ่าวพ้อและโรงเรียนอ่าวมะม่วง  ตำบลพุใน อำเภอเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา

กำหนดการโครงการ

กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน๒ ตอน คบเด็กชายเล

 

วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒

๑๘.๓๐ –                นัดหมายและออกเดินทางจากรุงเทพมหานคร สู่จังหวัดภูเก็ต

(สถานที่นัดหมาย ขึ้นรถ บริเวณ ป้ายรถเมล์ มหาวิทยาลัยเซ็นจอร์น ถ.วิภาวดี-รังสิต แยกลาดพร้าว)

 

วันเสาร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒

๐๖.๐๐                       อาสาถึงท่าเรือ เอเชียมาริน่า จังหวัดภูเก็ต

๐๗.๓๐- ๐๘.๓๐           ภารกิจส่วนตัว ออกเดินทางสู่ อ.เกาะยาว จังหวัดพังงา(โดยเรือ)

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐           อาหารเช้า เช้าแรกของอาสา

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐            อาสารู้จักกัน

๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐  ร่วมด้วยช่วยกันปรับภูมิทัศน์โรงเรียนอ่าวมะม่วง ตำบลพุใน อำเภอเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา

๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐            รับประทานอาหารเที่ยง

๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ ร่วมด้วยช่วยกันปรับภูมิทัศน์โรงเรียนอ่าวมะม่วง ตำบลพุใน อำเภอเกาะยาวใหญ่

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐             รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐              แบ่งกลุ่มจัดเตรียมกิจกรรมค่ายสำหรับน้องๆ

๒๑.๐๐                         พักผ่อนหลับนอน (ร่วมนับดาว กับใครๆหลายๆคน)

วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒

๐๗.๓๐- ๐๘.๓๐ กองทัพเดินด้วยท้อง มื้อเช้า

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐                   ลงทะเบียนเด็ก อาสา คณะครู

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐                   เปิดค่าย กิจกรรมรู้จักฉัน รู้จักเธอ ยินดีที่ได้พบกัน

กิจกรรมสัมพันธ์ แบ่งกลุ่ม ทำกิจกรรม

๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐  ทักษะชิวิตรับฟังความคิดของเด็ก รู้รักสามัครคี ช่วยเหลือเกื้อกูล ร่วมแรงร่วมใจ

๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ รับประทานอาหารเที่ยง

๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐                 กิจกรรมบ่ายนี้มีคำตอบ เรียนให้สนุก เล่นอย่างมีความสุข ฉลาดคิด สนุกนึก

ผ่านกระบวนการ ฐานเรียนรู้

๑. การออมเพื่ออนาคต (อดออมวันนี้ วันพรุ่งนี้สบาย)

๒. ภาษาสโมสร

๓. เลขคณิต คิดสนุก

๔. วิทยาศาสตร์ ร่วมด้วยช่วยคิด พิชิตโลกร้อน

๕. ธรรมชาติรอบตัว ศิลปะรอบบ้าน

๖. รักษ์เถิดที่บ้านเรา

๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐                   รวมกลุ่มร่วมคิด แจกกิจกรรมภาคกลางคืนให้น้องทำ

๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐    ภาระกิจส่วนตัวและรับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐                   กิจกรรมสัมพันธ์ภาคค่ำ

๒๑.๐๐                              พักผ่อนหลับนอน (อาสาร่วมมีนัดกับนับดาว )

 

วันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒

๐๖.๐๐                               ออกกำลังกาย หรือโยคะแบบพื้นๆ

๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ กองทัพเดินด้วยท้อง พี่กับน้องรับประทานร่วมกัน

๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ ร่วมด้วยช่วยกันปลูกต้นไม้ร่วมกัน ณ โรงเรียนอ่าวพ้อ ตำบลพุใน อำเภอเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา

๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐               รับประทานอาหารเที่ยง

๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐   สุขชีวิต เปิดโลก เปิดความคิดของเด็ก

มอบทุนสนับสนุนการศึกษา

สรุปกิจกรรม

ปิดค่าย

๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐   ภาระกิจส่วนตัวและรับประทานอาหารเย็น (ศึกษาชุมชน)

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐                   กิจกรรมสำหรับอาสา

ถอดบทเรียนทักษะชีวิต มหัศจรรย์แห่งการทำดี

สรุปกิจกรรมค่าย เสนอแนวคิด

๒๑.๐๐                                   พักผ่อนหลับนอน (ชมลม ชมดาว ถ้ามีจันทร์ก้อไร้ดาว )

วันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒

๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ รับอรุณ ดูนก  หยอกธรรมชาติ ภาระกิจส่วนตัว

๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐                  รับประทานอาหารเช้าและทำภารกิจส่วนตัว

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐                    เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ พร้อมร่ำลาพื้นที่

๑๒.๓๐                               รับประทานอาหารกลางวันระหว่างการเดินทาง(อาสารับผิดชอบตัวเอง)

๒๓.๐๐น.                            เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สมทบค่าใช้จ่าย

คนละ ๑๕๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายนี้รวม  ค่ารถ-เรือในการเดินทางและค่าอาหารรวม ๑๐ มื้อ

และค่าประกันการเดินทาง ครอบคลุม ๔ วัน ๔ คืน
ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าซื้อสินค้าของฝาก

สมทบค่าทำกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา
โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์        ธนาคารกรุงเทพ          สาขา สามแยกไฟฉาย

ชื่อบัญชีนางสาวแสงนภา  มงคลเจริญมิตร

เลขบัญชี 159-4-11153-4

เมื่อโอนแล้วกรุณาโทรยืนยันการโอนที่ เบอร์  ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔

และ ส่ง FAX มาที่ ๐๒-๕๖๒ ๐๐๙๓ พร้อมระบุรายชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับ

หรือถ่ายสำเนา attach file มาที่  rodpasa@hotmail.com

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ – ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒  จำนวนจำกัด ๔๐ คน

ติดต่อสอบถาม

นายจิระพงค์  รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Rodpasa@hotmail.com ,Sunday2309@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕๘๕๖๔

เตรียมตัว และเตรียมใจ
– ควรนำถุงนอนหรือผ้าห่มไปเอง เพื่อความสนิทใจ กินอยู่ง่าย

– ไฟฉาย  ยากันยุง รองเท้าแตะ อุปกรณ์กันแดด

– มีห้องอาบน้ำมิดชิด

– กินง่ายอยู่ง่าย   เปิดใจเรียนรู้ และรับฟังผู้อื่น
– เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว หมวกกันแดด

– กรณีอยากนอนเต็นท์ สามารถจัดเตรียมเต็นท์ไปเองได้

การเดินทาง

–         โดยรถบัสพัดลม ๕๐ ที่นั่งจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดภูเก็ต

–         เรือสปีดโบ๊ต จากท่าเรือ เอเชียมารินา จังหวัดภูเก็ต สู่ อ.เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา

หมายเหตุ

กิจกรรมต่างๆอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 

ขอความร่วมมือ

*** อาสาปลอดเหล้า งดอบายมุข และของมึนเมา การพนันทุกชนิด ทุกประเภท ***