“จะว่าไป ชีวิตเราก็เหมือนเกมส์ ถ้ายังผ่านด่านนี้ไม่ได้ ก็จะยังเจออุปสรรค/ศัตรูตัวเดิมๆเข้ามาทดสอบ จนกว่าเราจะผ่าน ไปเจอด่านใหม่ที่ยากขึ้น”
@Chutchapol
August 5, 2014

Please note: I reserve the right to delete comments that are offensive or off-topic.