About

 สวัสดีครับ ผม ชัชพล ยังวิริยะกุล เรียกว่า ชัช ก็ได้นะครับ ผมเป็นคนชอบอ่านโน่นอ่านนี้ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเอง หรือ การบริหารจัดการ จะชอบเป็นพิเศษ 

Blog นี้เกิดจากความคิดที่ว่า อยากจะแบ่งปันสิ่งที่ผมคัดมาจากการอ่าน การฟัง และสิ่งที่คิดมาให้กับคนที่สนใจด้านการพัฒนาตัวเอง เพื่อให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆ

อยากเห็นคนไทยพัฒนาตัวเองกันมากกว่านี้ครับ 

 

 

ติดต่อหรือตามผมได้ที่ 

E-mail: chut(แอด)chutchapol.com

Facebook Page: /ChutchapolYoungwiriyakul

Twitter: @Chutchapol

Instagram: @Chutchapol